Live webinar : Onroerend goed in de personenbelasting en vennootschapsbelasting

Begin:
dec 16, 2021, 18:00
Einde:
dec 16, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 16 DECEMBER 2021
ONROEREND GOED IN DE PERSONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBELASTING
Marc Gielis


De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor de onvermijdelijke onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies.  

Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming.

Tijdens deze opleiding wordt getracht het thema rond onroerend goed binnen de privésfeer ruim te bespreken. Ook een buitenverblijf in het buitenland komt ter sprake. De lage rente zowel qua opbrengsten als leningskost, maakt immers dat velen richting vastgoed gaan. Maar opgelet : vaak komt men in een grijze zone terecht, want zijn bepaalde transacties nog wel belastingvrij? Waarom zou u anderzijds een vastgoedinvestering realiseren binnen de vennootschap? Uw klant vraagt een totaaladvies dat met deze beide pijlers rekening houdt. We hebben getracht u met dit seminarie op weg te helpen 

Volgende topics zullen worden behandeld :

PERSONENBELASTING : 

 • hypothecaire lening en onroerend goed : wat kan er nog?
 • de samenstelling van een onroerend inkomen
 • de belasting op de meerwaarde : privé en/of beroepsmatig onroerend goed
 • winsten/baten
 • bedrijfsleiders
 • het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing?
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast?
 • is een meerwaarde altijd belastbaar?
 • enz …

VENNOOTSCHAPSBELASTING :

 • belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek) 
 • de tarieven vennootschapsbelasting
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast?
 • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
 • is de keuze van vennootschapsvorm van belang?
 • elementen van successieplanning : hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen?
 • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren?
 • enz …


Marc Gielis is IAB-belastingconsulent. Hij heeft 30 jaar, tot eind 2019, gewerkt bij Bank J.Van Breda en C° NV te Antwerpen als fiscaal en patrimoniaal planner, waarna hij de stap naar het zelfstandig beroepsleven heeft gezet. Vandaag is hij belastingconsulent als partner bij het kantoor Decupere & Partners nv.

Hij is licentiaat Handelswetenschappen, gegradueerde in de Fiscale Wetgeving en gegradueerde in de  Bedrijfsadministratie. Tevens heeft hij een jaaropleiding met vrucht afgelegd als ‘Advisor of Personal Financial Planning‘. Marc begeleidt in zijn functie dagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie en hij is redactielid van ‘Het onroerend goed in de praktijk’ (uitgeverij Kluwer), auteur van een aantal fiscale boeken en gastdocent aan Odisee Brussel, EHSAL Management School en Vives/Brugge Business School. Ook is hij een gewaardeerd spreker voor een aantal beroepsverenigingen.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Onroerend goed in de personenbelasting en vennootschapsbelasting

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336