Live webinar : BTW en vastgoed : een update

Begin:
dec 13, 2021, 14:00
Einde:
dec 13, 2021, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGNAMIDDAG 13 DECEMBER 2021
BTW EN VASTGOED : EEN UPDATE
Stefan Ruysschaert


In dit seminarie worden de btw-aspecten op het domein van onroerend goed geanalyseerd ; analyse waarbij de praktijk en praktijkvoorbeelden centraal staan. Al wat nieuw is, komt uiteraard aan bod, maar er zal ook de nodige nadruk worden gelegd op aandachtspunten die in de praktijk niet zelden worden miskend.

De opleiding is gebaseerd op de vigerende wetgeving, op de rechtspraak van het Europees Hof, alsook op de administratieve bronnen (circulaires, beslissingen, parlementaire vragen, commentaren en rulings).

Komen aan bod :

1. Verkoop (levering) van onroerend goed

 • Nieuwbouw versus verbouwingen : waar ligt de grens?
 • Wanneer is de levering van een gebouw mét toepassing van de btw? 
 • Wat is een gebouw "nieuw" voor de btw en wanneer worden verbouwingen als nieuwbouw aanzien?
 • Kan een beroepsoprichter kiezen om met registratierecht te verkopen als het om een nieuw gebouw gaat?
 • Oppervlaktenorm versus waardenorm : belang van deze begrippen in het kader van het btw-tarief en de mogelijkheid om met btw te verkopen
 • Enz.

2. Werk in onroerende staat

 • Relatie met onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
 • Wordt werk in onroerende staat gefactureerd met btw of onder verlegging van heffing?
 • Diensten van architecten, ingenieurs, experten
 • Verschil tussen werk in onroerende staat en leveringen met installatie of montage
 • Grensoverschrijdend werk in onroerende staat, dus diensten van Belgische aannemers in het buitenland of diensten van aannemers in België : nieuwe regeling via OSS
 • Enz.

3. Verlaagd tarief van 6 % - werkzaamheden aan woongebouwen

 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 6 % in het kader van bouwwerkzaamheden? Is een attest verplicht?
 • Wat is het verschil tussen renovatie- en uitbreidingswerken? Heeft dit gevolgen voor het btw-tarief?
 • Afbraak en heropbouw aan 6 % : regeling 32-steden en tijdelijke regeling
 • Schoolgebouwen en het btw-tarief
 • Enz.

4. Verhuur van vastgoed

 • Wat is de btw-behandeling van de verhuur van onroerend goed?
 • Is het nog steeds de moeite waard btw te heffen op de terbeschikkingstelling van een nieuw gebouw?
 • Leidt de verkoop van een gebouw dat het voorwerp uitmaakt van een erfpachtovereenkomst met optionele btw, tot een herziening van de btw die op de bouw in aftrek is gebracht?
 • Is er een alternatief voor de verhuur van onroerend goed waarover btw moet worden betaald?
 • Samenloop van de 15-jarige en 25-jarige herzieningstermijn
 • Verhuur van opslagruimte
 • Verhuur op korte termijn
 • Verhuur van studentenkamers/koten? Verhuur via airBNB?
 • Wat is de btw-impact van vastgoedwerkzaamheden in het gehuurde goed die door de huurder worden uitgevoerd?
 • Enz.


Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en auteur van talrijke artikelen en boeken aangaande de btw-wetgeving. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).
 

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De documentatie wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA erkend voor 4 uur permanente vorming (ons erkenningsnr. B0703/2020-01). De erkenning werd tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : BTW en vastgoed : een update

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336