Live webinar : Registratierechten bij verkoop, schenking en inbreng van onroerend goed

Begin:
dec 6, 2021, 18:00
Einde:
dec 6, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 6 DECEMBER 2021
REGISTRATIERECHTEN BIJ VERKOOP, SCHENKING EN INBRENG VAN ONROEREND GOED
IN 2021 EN 2022
Guy Poppe
 

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigen in het Vlaamse Gewest de tarieven van de registratierechten. In het eerste deel bespreken we uitvoerig de nieuwe regeling, die we kaderen in alle bestaande regels. Tevens komen ook kort de regels in de andere gewesten aan bod.

In het tweede deel van de uiteenzetting bespreken we de regels inzake inbrengrechten van onroerende goederen in Belgische en buitenlandse rechtspersonen, alsmede de schenkingsrechten op onroerende goederen (gebouwen, gronden en bouwgronden).

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod in deze sessie:

 • Wat zijn de tarieven vanaf  2022  in Vlaanderen ?
 • Wie kan genieten van het verlaagd tarief van 7 %  Wat zijn de voorwaarden ?
 • Wat verstaan we onder de enige eigen woning ?
 • Wat zijn de nieuwe tarieven voor woningen bij ingrijpende energetische renovatie ? 
 • Wat gebeurt er met het meeneemrecht ?
 • Wat zijn de nieuwe tarieven voor tweede verblijven  ?
 • Zijn er afwijkingen voor bescheiden woningen ?
 • Vanaf wanneer is de nieuwe regeling toepasselijk ?  Is de  datum van de onderhandse compromis dan wel de autentieke akte relevant ? 
 • Wat zijn de verkooprechten in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? 
 • Wat zijn de inbrengrechten van gebouwen en gronden ? 
 • Wat zijn de inbrengrechten indien het onroerend goed deel uitmaakt van een tak van werkzaamheid ? 
 • Wat zijn de schenkingsrechten op gebouwen en (bouw)gronden ? 
 • Zijn er mogelijkheden om aan de inbreng c.q  verkooprechten te ontsnappen ?   
 • Wat zijn de registratierechten op erfpachten en opstalrechten bij vestiging en overdracht ? 
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel. Deze opleiding richt zich zowel naar juristen als naar de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Registratierechten bij verkoop, schenking en inbreng van onroerend goed

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336