Live webinar : Wat is er fiscaal nieuw in 2022 ?

Begin:
feb 8, 2022, 14:00
Einde:
feb 8, 2022, 18:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 8 FEBRUARI 2022
WAT IS ER FISCAAL NIEUW IN 2022 ?
Guy Poppe
 

Naar goede gewoonte heeft de federale en regionale wetgever de afgelopen maanden niet stil gezeten. Wij geven u een overzicht van alle nieuwigheden inzake inkomstenbelastingen op een gestructureerde en praktijkgerichte wijze, waarbij alle nieuwigheden worden gekaderd in de bestaande regelgeving. Zo komt onder meer de wet van 25 november 2021 tot vergroening van de autofiscaliteit aan bod, de fiscale Programmawet, de wet houdende diverse fiscale bepalingen (die onder meer de VVPR-regels en de taxatieregels van buitenlandse pensioenen strenger zal maken), het Vlaamse begrotingsdecreet (dat de tarieven van de registratiebelasting ingrijpen wijzigt) en talrijke KB’s (onder meer inzake voordelen van alle aard), en wetgeving die eerder in 2021 tot stand kwam, met inwerkingtreding vanaf AJ 2023.

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:  

 • Wat wijzigt er inzake de autofiscaliteit ?
 • Wat zijn de voorwaarden voor belastingvermindering voor investeringen in laadstations? 
 • Wat wijzigt er inzake de VVPR-bis?
 • Wat zijn de nieuwe taxatieregels inzake buitenlandse pensioenkapitalen die niet bij verdrag zijn vrijgesteld?
 • In welke gevallen wordt het evenredig registratierecht bij aankoop van onroerende goederen verminderd tot 3 of zelfs tot 1 %?
 • Wanneer is het verhoogde tarief van 12 % toepasselijk?
 • Wat wijzigt er inzake invordering van inkomstenbelastingen?
 • Wat wijzigt er aan de speciale fiscale regeling voor buitenlandse kaderleden en vorsers?
 • Wat wijzigt er voor sportbeoefenaars en sportclubs? 
 • Wat wijzigt er met betrekking tot de belastingvermindering voor kinderoppas?
 • Aanpassing fiscale voordelen starters en groeibedrijven
 • Wat wijzigt er inzake de fiscale fiches 281.50?   
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus met uitgebreide ppt en documentatiebundel. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Wat is er fiscaal nieuw in 2022 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336