Live webinar : De aftrek van de auto als beroepskost

Begin:
jan 27, 2022, 14:00
Einde:
jan 27, 2022, 18:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGNAMIDDAG 27 JANUARI 2022
DE AFTREK VAN DE AUTO ALS BEROEPSKOST :  WAAROP LETTEN BIJ UW FISCALE PLANNING DE KOMENDE JAREN ?
Guy Poppe
 

Jarenlang was de wagen een interessant instrument van creatie van beroepskosten en/of een belangrijke component in de bezoldigingsstructuur van werknemers en bedrijfsleiders. De afgelopen jaren werd de aftrekbaarheid aan banden gelegd, maar de grote wijzigingen dienen zich aan de komende jaren. De wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (BS 3 december 2021) wijzigt gefaseerd de aftrekbaarheid van de autokosten. Dit doet bij velen vragen rijzen. Is het interessant om nu reeds een elektrische wagen te kopen, of beter nog even wachten? Is het zinvol om nu nog een wagen op fossiele brandstof te kopen, en tot wanneer kan dit? Welke data moet ik zeker in het oog houden bij de keuze van een wagen? Quid inzake hybridewagens? Of liever geen bedrijfswagen, maar een mobiliteitsbudget? 

Deze vragen beantwoorden wij voor u in deze opleiding waarbij de wet van 25 november 2021 in al zijn facetten ontleed wordt, rekening houdende met de vastgelegde overgangsregels. Achtereenvolgens komen de wagens op benzine/diesel, de echte en valse hybrides, en de zuiver elektrische voertuigen aan bod. 

Tevens komen ook de nevenaspecten, zoals de implicaties op de voordelen van alle aard en de kostenvergoeding voor verplaatsingen met het eigen voertuig en de alternatieve vervoersmiddelen, uitvoerig aan bod, uiteraard ook de stimulerende maatregelen voor het installeren van elektrische laadstations. 

In deze sessie wordt ook veel aandacht besteed aan de eerste commentaar van de administratie (FAQ van 22 december2021), die onder meer verder ingaat op de investeringen in laadpalen, en de talrijke parlementaire vragen van de afgelopen maanden.

Volgende vragen worden behandeld :

 • Tot hoe lang zijn wagens met fossiele brandstoffen nog aftrekbaar? Wat is de uiterste datum van aankoop?  
 • Wijzigt de berekeningswijze van de autokosten? 
 • Worden hybridewagens ook geviseerd in de maatregelen tot vergroening van de autofiscaliteit? Wat is de overgangsregeling? 
 • Wat is het lot van de elektrische voertuigen de komende jaren?
 • Welke fiscale stimulansen voorziet de wetgever om te investeren in elektrische laadstations in de vennootschapsbelasting en de personenbelasting?
 • Wijzigt er iets inzake de aftrek van de BTW op de aankoop van een wagen? 
 • Wat houdt de vernieuwde regeling van het mobiliteitsbudget in?
 • Wijzigt er iets aan de berekening van het voordeel van alle aard? 
 • Zijn er verschillen inzake de aftrekbaarheid van autokosten in de VenBel, de PB en de rechtspersonenbelasting? 
 • Heeft de nieuwe wet op termijn implicaties op kostenvergoedingen voor het gebruik van de eigen wagen?  
 • Blijven de financieringskosten 100 % aftrekbaar?
 • Wat zijn de gevolgen op het vlak van de verkeersbelasting en de inschrijvingstaks? 
 • Enz.

 

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus, met tal van  voorbeelden en tijdschema’s van de gefaseerde afbouw van de aftrekbaarheid.
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De aftrek van de auto als beroepskost

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336