Live webinar : Partiële splitsing : zaligmakende oplossing ?

Begin:
feb 7, 2022, 18:00
Einde:
feb 7, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 7 FEBRUARI 2022
PARTIËLE SPLITSING : ZALIGMAKENDE OPLOSSING OF TOCH GEVAARLIJK FISCAAL SPEELGOED ?
Guy Poppe 


De partiële splitsing is een soepel instrument om bestanddelen uit een vennootschap te halen aangezien hier – in tegenstelling tot de inbreng van een tak van werkzaamheid – geen sprake moet zijn van een “bedrijfstak”. Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019 heeft uitdrukkelijk het wettelijk kader van de partiële splitsing vastgelegd, dat als twee druppels water gelijkt op dit van een gewone splitsing. In het eerste deel bespreken we dit wettelijk kader, en vergelijken we dit met de inbreng van een tak van werkzaamheid.  

Sinds het arrest Bloem, dat de antimisbruikbepaling bij reorganisaties wijzigde, zijn er fiscaal ook heel wat mogelijkheden en minder risico’s. Dit neemt niet weg dat de rulingcommissie de afgelopen jaren toch een waarschuwende vinger opstak in dossiers waar kort na de afsplitsing de afgesplitste vennootschap werd verkocht. Op die wijze kan men vaak aanzienlijke besparingen realiseren, zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen (meerwaarden) als inzake registratierechten (bij afsplitsing van onroerend goed). In het tweede deel van dit webinar bespreken we het fiscaal kader van de partiële splitsing, zowel wat betreft de inkomstenbelastingen, als de BTW en de registratierechten.

In het derde deel onderzoeken we dan of de partiële splitsing een ideaal middel is om onroerend goed te onttrekken aan de werkvennootschap, waarbij we (onder meer) de talrijke rulings met betrekking tot de partiële splitsing voor u analyseren.

Volgende vragen komen  (onder meer) aan bod:

 • Welke vennootschapsrechtelijke formaliteiten moeten vervuld worden?
 • Is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor vereist? 
 • Wat is de tijdslijn? 
 • Wat zijn de specifieke vereisten /formaliteiten bij afsplitsing van onroerend goed?
 • Welke elementen moet het splitsingsvoorstel bevatten? Moet men de “fiscale “ motivering opnemen in het splitsingsvoorstel?
 • Wat is het verschil met een inbreng van een tak van werkzaamheid? 
 • Wie verkrijgt de aandelen van de vennootschap waarin de afsplitsing gebeurt? 
 • Kan de inbreng in een nieuw opgerichte vennootschap?
 • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om te kunnen spreken van een belastingvrije afsplitsing?
 • Hoe luidt de antimisbruikbepaling bij (partiële splitsing)? 
 • Zijn er registratierechten verschuldigd?
 • Wat is het standpunt van de Rulingcommissie met betrekking tot de overdracht van de aandelen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen? 
 • Is dit een alternatief voor de uithaal van onroerende goederen door kapitaalvermindering of dividenduitkering? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.

 

 

 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Partiële splitsing : zaligmakende oplossing ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336