Live webinar : Procederen voor de Raad van State : een update

Begin:
feb 23, 2022, 14:00
Einde:
feb 23, 2022, 18:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGMIDDAG 23 FEBRUARI 2022
PROCEDEREN VOOR DE RAAD VAN STATE : EEN OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK INZAKE RECHTSBESCHERMING TEGENOVER DE OVERHEID
Prof. dr. Frederic Eggermont


In de pers werd recentelijk gesproken over de Raad van State als “mierenneukerij op het hoogste niveau”. Sinds enige tijd is het hoogste administratief rechtscollege van België niet uit het nieuws weg te slaan: de Oosterweelwerken worden gestopt door de Raad, de cultuurhuizen mogen terug open dankzij de Raad, omdat de federale regering te disproportioneel had gehandeld bij het nemen van coronabeperkende maatregelen, en volgens de Raad was de mondmaskerplicht op school niet opgenomen in enige afdwingbare regelgeving.

Tijd dus voor een update ...

Het webinar zal ingaan op belangrijke evoluties in de rechtspraak van de Raad van State over de afgelopen jaren, waarbij eveneens wordt ingegaan op de coronarechtspraak. Hierbij worden de essentiële beginselen van het procederen voor de Raad van State in herinnering gebracht, alsook de beste manieren om rechtspraak van het hoogste administratief rechtscollege op te zoeken.

Tevens zal aandacht uitgaan naar de in pers geuite intentie van de minister van Binnenlandse Zaken om de Raad van State minder te laten vernietigen en meer te laten repareren. Bij die bespreking wordt gekeken naar welke plaats de Raad van State moet (blijven) innemen ter bescherming van de burger tegen onwettig overheidsoptreden.

Het webinar is gericht op eenieder die wordt geconfronteerd met procedures voor de Raad van State.

Volgende items komen alvast aan bod:

  • de rechtsmacht en bevoegdheid;
  • de hoedanigheid en het belang bij het beroep; 
  • excepties zoals inzake het belang bij het middel;
  • de ‘zorgvuldige verzoeker’ bij de Raad van State;
  • de vordering tot schorsing (de gewone vordering en die bij uiterst dringende noodzakelijkheid), met bijzondere aandacht voor de coronarechtspraak;
  • de verkorte procedures (bv. wanneer geen voortzetting wordt gevraagd na een auditoraatsverslag waarin tot vernietiging wordt besloten);
  • de ideeën voor een hervorming van de (procedure voor de) Raad van State
  • Enz.


Spreker: Prof. dr. Frederic Eggermont is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel en eerste auditeur bij de Raad van State.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De documentatie wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA erkend voor 4 uur permanente vorming (ons erkenningsnr. B0703/2020-01). De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Procederen voor de Raad van State : een update

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336