Live webinar : VVPR-bis en liquidatiereserve : dividenduitkeringen in 2022

Begin:
feb 16, 2022, 18:00
Einde:
feb 16, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 16 FEBRUARI 2022
VVPR-bis EN LIQUIDATIERESERVE : DIVIDENDUITKERINGEN IN 2022
Guy Poppe
 
 
De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022 (BS 28 januari 2022), herformuleert de wettekst wat betreft de toepassing van de VVPR-regeling. Soms betreft het enkele praktische aanvullingen, maar soms zijn het ingrijpende wijzigingen. De door de Rulingcommissie aanvaarde kapitaalvermindering door afstand van de volstortingsplicht, gaat op de schop, en dit met terugwerkende kracht.
 
In het eerste deel analyseren we voor u de ingrijpende wijzigingen aan de VVPRbis-regeling, en passen die in de bestaande regeling, waarbij ook de circulaire van april 2021 aan bod komt.  
 
In het tweede deel analyseren we een aantal topics met betrekking tot de toepassing van de liquidatiereserve, zoals de recente rulings die een asymetrische winstverdeling toestaan, en de optimalisatie van de liquidatiereserve in het kader van een vereffening van een vennootschap.
 
Ook de vennootschapsrechtelijke aspecten worden kort behandeld, meer bepaald in welke omstandigheden dividenden kunnen terug gevorderd worden, en de aansprakelijkheid van de bestuurders terzake.
 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de nieuwe regels inzake de volstortingsplichting in de VVPRbis-regeling? 
 • Wat is het lot voor bvba’s die in het kader van de omzetting naar bv, opteerden om hun kapitaal te verminderen ten belope van het niet volgestorte gedeelte van de inbreng?
 • Moet u steeds tot de AV na het derde boekjaar na inbreng wachten om uit te keren aan 15 %? 
 • Kan een uitkering van een VVPR-dividend ook bij tussentijds of interimdividend? 
 • Hoe werkt de VVPRbis-regeling bij VOF’s en CommV’s die voor 1 mei 2019 werden opgericht? 
 • Hoe definieert de wetgever het begrip “preferent dividend”? 
 • Hoe luiden de aangepaste anti-misbruikbepalingen?
 • Kan de successieplanning een hinderpaal zijn voor de VVPRbis-regeling?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen indien u start met een lage inbreng in geld, en de vennootschap vervolgens de eenmanszaak koopt? 
 • Hoe wordt de vijfjarige termijn berekend indien de afsluitingsdatum van het boekjaar werd gewijzigd? 
 • Kan een liquidatiereservedividend uitgekeerd worden door een buitengewone algemene vergadering?
 • Kunnen we in vereffening alsnog een liquidatiereserve uitkeren, en wat zijn de aandachtspunten?
 • Aanvaardt de fiscus een assymetrische winstverdeling bij gemengd aandeelhouderschap (natuurlijke personen en rechtspersonen-aandeelhouders)?
 • Samenloop tax shelter audiovisuele werken en liquidatiereserve : wat is de berekeningsrondslag voor de liquidatiereserve? 
 • Kan een dividenduitkering in natura onder de liquidatiereserveregeling sorteren? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte ppt en syllabus,  met tal van voorbeelden. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.

 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : VVPR-bis en liquidatiereserve : dividenduitkeringen in 2022

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336