Live webinar : De nieuwe regels voor het opmaken van fiscale fiches

Begin:
feb 24, 2022, 14:00
Einde:
feb 24, 2022, 17:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGNAMIDDAG 24 FEBRUARI 2022
NIEUWE REGELS VOOR HET OPMAKEN VAN DE FISCALE FICHES :
EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING, INCLUSIEF DE SANCTIES
Guy Poppe


Reeds  vele decennia kent het WIB een ficheverplichting voor tal van uitkeringen en kostenvergoedingen, verplichting die in feite een anti-fraudesysteem uitmaakt.  In de afgelopen maanden werden tal van wijzigingen aangebracht aan die ficheplicht, en dit voor de vanaf 1 januari 2022 uitgekeerde (kosten)vergoedingen. Zo verstrengde de potpourriwet van 21 juni 2021 de verplichtingen inzake kostenvergoedingen, terwijl de wet houdende diverse bepalingen van 22 januari 2022 een wettelijk kader gaf aan de fiche 281.45 (auteursrechten), maar anderzijds de regels met betrekking tot de fiche 281.50 (commissies, vacaties, enz.) aanzienlijk versoepelde voor alle vanaf 1 januari 2021 gedane betalingen. Kortom, hoog tijd voor een grondige analyse van het wetgevend kader van de meest courante fiches, waarbij we de nieuwigheden kaderen in de bestaande wetgeving.

In het tweede deel van het seminarie bespreken we de gevolgen en sancties van het niet of laattijdig indienen van de fiches, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de aftrekbaarheid van (kosten)vergoedingen en de aanslag geheime commissielonen in de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod;

 • Bestaat er voor een forfaitaire kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) een ficheverplichting?
 • Moet ook een fiche opgemaakt worden voor kostenvergoedingen voor werkelijk gedane kosten? 
 • Wat zijn de aangepaste regels voor fiches van auteursvergoedingen? Wanneer moet die fiche uitgereikt worden? 
 • Wat zijn de versoepelde regels met betrekking tot de fiche 281.50?  Wat is de nieuwe de miminis regel voor de fiche 281.50? Wanneer moeten deze ingediend worden?
 • Moet de fiche 281.50 ook ingediend worden indien de genieter een buitenlander is? 
 • Zijn vergoedingen die ten onrechte niet op fiche werden gezet aftrekbare beroepskosten in de personen- c.q. vennootschapsbelasting?
 • Wanneer kan de aanslag geheime commissielonen toegepast worden? 
 • Wat zijn de ontsnappingsroutes aan de aanslag geheime commissielonen? 
 • Wat is de waarde van een laattijdig ingediende fiche?
 • Kan een fiche gecorrigeerd worden? En zo ja, hoe?
 • Moet steeds een afschrift aan de genieter overhandigd worden?  
 • Kunnen inbreuken op de ficheplicht gesanctioneerd worden met een administratieve boete? 
 • Enz.
   

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus met uitgebreide ppt en documentatiebundel. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 16.00 u : uiteenzetting

Van 16.00 u tot 17.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 3 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

 

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus, en uitgebreide ppt.   Deze sessie beoogt zowel  advocaten, juristen als de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De nieuwe regels voor het opmaken van fiscale fiches

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336