FISCALE ACTUALITEIT : PROGRAMMAWET, TAX-SHIFT EN VLAAMS BEGROTINGSDECREET : EEN GRONDIGE ANALYSE

Begin:
sept 15, 2015, 18:00
Einde:
sept 15, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGAVOND 15 SEPTEMBER 2015

ZWIJNAARDE (3SQUARE VILLAGE)

FISCALE ACTUALITEIT : PROGRAMMAWET, TAXSHIFT

EN VLAAMS BEGROTINGSDECREET : EEN GRONDIGE ANALYSE

Guy Poppe

 

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Op 24 juli 2015 keurde de Kamer de Programmawet goed, met een aantal belanghebbende fiscale maatregelen. Naast een aantal nieuwe fiscale stimuli voor startende ondernemingen (onder meer een tax shelter en een uitbreiding van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing), wordt ook de regeling van de liquidatiereserve in twee fases uitgebreid tot de boekjaren 2012 en 2013. Tevens worden ook de taxatieregels voor intercommunales opnieuw aangepast, alsmede de taxatieregels in de diamantsector. Tevens werd de aansprakelijkheidsregeling voor fiscale en sociale schulden verder aangescherpt.

 

In de strijd tegen de buitenlandse structuren, werd de Kaaimantaks, ook wel eens doorkijkwet genaamd, ingevoerd.

 

Al deze maatregelen worden uitvoerig toegelicht, met nadruk op zowel de juridische onderbouw als de concrete aspecten, alsmede de kadering in de bestaande wetgeving.  Bijna alle maatregelen uit deze Programmawet treden onmiddellijk in werking, of zoals voor de liquidatiereserve, vereisen een actieve tussenkomst van de adviseur in de komende maanden.

 

Ook het definitieve advies van de CBN over de boekhoudkundige verwerking van de  liquidatiereserve – dat afwijkt van het voorlopig advies – komt uitvoerig aan bod, alsmede een aantal problemen die zich in de praktijk hebben gesteld. Inmiddels is ook een ander wetsontwerp ingediend, dat  onder meer een verhoging van de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques voorziet.

 

Op Vlaams niveau werden de schenkbelastingen op onroerende goederen ingrijpend verlaagd, door het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 van 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015).

 

In tegenstelling tot eerdere berichten, heeft de Vlaamse Regering besloten om voor de materies waarvoor zij bevoegd is, toch een eigen Rulingdienst op te starten. Het wetgevend kader hiervoor, werd eveneens opgenomen in het Decreet van 3 juli 2015. We bespreken de werking ervan, alsmede de samenhang met de federale rulingcommissie.

 

Tot slot is er de taxshift, waarvan de krijtlijnen medio juli werden vastgelegd, met onder meer een verhoging van de roerende voorheffing.  Ook hier gaan we op in aan de hand van de eerste ontwerpteksten.

 

Dit alles wordt gebundeld in een uitgebreide syllabus (full tekst), aangevuld met een documentatie-bundel en een ppp.  Voorafgaande vraagstelling aan de docent is mogelijk.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

 

PROGRAMMA :

 

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting (van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze)
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : 3SQUARE VILLAGE, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

 

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: FISCALE ACTUALITEIT : PROGRAMMAWET, TAX-SHIFT EN VLAAMS BEGROTINGSDECREET : EEN GRONDIGE ANALYSE

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336