Live webinar : Fiscale aspecten van een echtscheiding

Begin:
mrt 21, 2022, 18:00
Einde:
mrt 21, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 21 MAART 2022
FISCALE ASPECTEN VAN EEN ECHTSCHEIDING : EEN HANDLEIDING VOOR DE PRACTICUS
Guy Poppe
 

Bij het uitwerken van een EOT akte, of bij de vereffening–verdeling van een echtscheiding, wordt aan de fiscale aspecten vaak te weinig aandacht besteed. De gemaakte keuzes inzake o.m. kinderen ten laste, onderhoudsgeld, co-ouderschap, enz., kunnen verregaande fiscale voor-of nadelen opleveren voor de partijen. Het is dan ook zaak om de juiste keuze te maken in functie van de specifieke situatie.
In deze opleiding focussen we op een aantal aandachtspunten die gerelateerd zijn aan een echtscheiding, in het bijzonder de echtscheiding onderlinge toestemming, alsmede een aantal fiscale aspecten bij de vereffening-verdeling. 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke bepalingen in een EOT akte kunnen fiscale gevolgen sorteren ? En waar moet u bijzonder op letten bij de redactie ervan?
 • Worden beide echtgenoten nog gezamenlijk belast in het jaar van echtscheiding of van feitelijke scheiding?
 • Wanneer is er sprake van een feitelijke scheiding? En wat zijn de concrete fiscale gevolgen?
 • Wat houdt de fiscale regeling co-ouderschap in? Kan men hiervan afwijken? 
 • Wanneer is men kind ten laste?
 • Wanneer zijn onderhoudsgelden fiscaal aftrekbaar? 
 • Zijn onderhoudsgelden steeds belastbaar bij de genieter? 
 • Worden de onderhoudsgelden voor kinderen belast bij de ouders?
 • Wat verstaan we onder onderhoudsgelden?  
 • Bij wie zijn de kinderen fiscaal ten laste bij echtscheiding met verdeeld hoederecht?
 • Zijn de kosten met betrekking tot het uitoefenen van het omgangsrecht als onderhoudsgelden te beschouwen? 
 • Is een gekapitaliseerde onderhoudsuitkering interessanter dan periodieke uitkeringen?  
 • Kan men de overname van (hypothecaire) schulden als alimentatierechten kwalificeren?
 • Bij wie kan de belasting ingevorderd worden na scheiding? 
 • Wat zijn de gevolgen voor de gezinswoning?
 • Welk verdelingsrecht is toepasselijk bij de verdeling van onroerend goed?
 • Zijn leningen aangegaan om een andere partner zijn deel uit te kopen fiscaal aftrekbaar?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en powerpointpresentatie. Deze opleiding richt zich in de eerste plaats tot advocaten, notarissen, bemiddelaars en juristen die actief zijn in het echtscheidingsrecht, maar ook cijfermatige beroepsoefenaars kunnen hun graantje meepikken. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Fiscale aspecten van een echtscheiding

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336