Live webinar : Schenken zonder schenkingsrechten : welke mogelijkheden zijn er nog ?

Begin:
mrt 30, 2022, 18:00
Einde:
mrt 30, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 30 MAART 2022
SCHENKEN ZONDER SCHENKINGSRECHTEN : WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER NOG ?
Guy Poppe 


Sinds december 2020 is het niet langer mogelijk om vrij van schenkingsrechten aandelen op naam te schenken voor een buitenlandse notaris. In het kader van successieplanning is de schenking van aandelen vaak nog steeds de eenvoudigste oplossing, maar niet altijd de goedkoopste.  

Wij onderzoeken de mogelijkheden om toch nog belastingvrij te schenken. We onderzoeken in eerste instantie de voorwaarden voor de schenking van de familiale onderneming aan 0 %, de verkoop met kwijtschelding van schuld en de onrechtstreekse schenking, waarbij uiteraard ook veel aandacht besteed wordt aan de standpunten van Vlabel terzake. Of biedt de omzetting naar gedematerialiseerde effecten een oplossing ? 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Sinds wanneer is de schenking van aandelen op naam voor Nederlandse notaris niet meer mogelijk vrij van schenkingsrechten? 
 • Kunnen eerder gedane schenkingen in vraag gesteld worden door Vlabel? 
 • Hoe wordt de waarde van de aandelen bepaald als heffingsgrondslag van de schenkingsrechten?
 • Kan de schenking van de blote eigendom van de aandelen de kostprijs van de schenkingsrechten drukken? 
 • Is een onrechtstreekse schenking (loutere overschrijving in het aandelenregister) rechtsgeldig? 
 • Biedt de verkoop met kwijtschelding van (een gedeelte) van de koopprijs een alternatief? 
 • Quid inzake de toepassing van de anti-misbruikbepaling in de VCF?
 • In welke mate kan een familiale vennootschap in Vlaanderen geschonken worden aan 0 %? 
 • Is een schenking in volle eigendom vereist, of volstaat ook de blote eigendom? 
 • Wat zijn de voorwaarden om aan het  nultarief aandelen van een familiale onderneming of vennootschap te schenken? 
 • Is het omzetten van de aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten een optie, om vervolgens de bankgift toe te passen?
 • In welke vennootschappen kunnen gedematerialiseerde effecten uitgegeven worden? 
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden bij omzetting van aandelen op naam? 
 • Wat zijn de formaliteiten verbonden aan de bankgift?

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en powerpointpresentatie.

Deze opleiding is bestemd voor eenieder die beroepsmatig in aanraking komt met successieplanning, zoals advocaten, notarissen, vermogensplanners, juristen, boekhouders en accountants.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Schenken zonder schenkingsrechten : welke mogelijkheden zijn er nog ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336