Live webinar : Update vennootschapsbelasting 2022

Begin:
juni 13, 2022, 18:00
Einde:
juni 13, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 13 JUNI 2022
UPDATE VENNOOTSCHAPSBELASTING 2022

Guy Poppe

 

Op 26 april 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022. In deze opleiding bespreken we alle nieuwigheden voor aanslagjaar 2022 inzake vennootschapsbelasting in functie van de aangifte.

We beperken echter ons geenszins tot de nieuwe wetgeving. Ook alle relevante circulaires (o.m. inzake fiscale consolidatie en de nieuwe regeling VVPRbis), tendensen in de rulingpraktijk (o.m. inzake (partiële) splitsing, vruchtgebruik, interne holdings en kapitaalvermindering komen aan bod, evenals een selectie van relevante rechtspraak en parlementaire vragen die voor de praktijk van belang zijn.

In een afzonderlijk deel gaan we dieper in op de vele rechtspraak inzake beroepskosten in de vennootschapsbelasting (o.m. inzake privatief onroerend goed in een vennootschap en de aftrek van interesten) en topics inzake winstuitkeringen.

Volgende onderwerpen/vragen worden behandeld :

 • Wat is fiscale consolidatie?
 • Wat zijn de nieuwe beperkingen inzake VVPRbis?  Welke vennootschappen moeten hun kapitaal terug verhogen?
 • Hoe werkt de wederopbouwreserve? 
 • Hoe een vereffening optimaliseren met liquidatiereserve? 
 • Welke corona-maatregelen hebben nog repercussies in 2022?
 • Wat zijn de tarieven van de investeringsaftrek anno 2022? 
 • Actualia inzake meerwaarden
 • Kapitaalvermindering en de fiscus anno 2022
 • Interestaftrek in de VenBel anno 2022
 • Aftrek van kosten van privatief aangewende gebouwen in de VenBel : stand  van zaken in de rechtspraak anno 2022
 • De aftrekbaarheid van autokosten in AJ 2022
 • Welke maatregelen voor investeringen in elektrische laadinstallaties?
 • Kan liquidatiereserve met preferente aandelen? 
 • Voor welke risico's kan een belastingvrije reserve aangelegd worden?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt, full tekst syllabus (over de ganse materie, ruim 500 blz) en een documentatiebundel. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Update vennootschapsbelasting 2022

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336