Live webinar : Roerend en onroerend goed in de personen- en vennootschapsbelasting

Begin:
juli 5, 2022, 14:00
Einde:
juli 5, 2022, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 5 JULI 2022
ROEREND EN ONROEREND GOED IN DE PERSONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING
Marc Gielis

 

Iedereen wordt ermee geconfronteerd, de spaarcenten brengen nog weinig op. Ook veel ondernemers stellen zich hierbij vragen. Wat kan, mag of is fiscaal interessant ?  Tijdens deze opleiding bekijken we het ganse plaatje, nl. wat zijn de fiscale gevolgen voor wie belegt (afhankelijk van het type belegging)  bij de bankier of in vastgoed ?

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren, zorgen vaak voor onvermijdelijke onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies, zeker wat de personenbelasting betreft. Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de laatste staatshervorming. Ook mag men er niet zomaar vanuit gaan dat wie privé vastgoed aan- en verkoopt sowieso geen taxatie riskeert. Tijdens deze opleiding wordt het thema rond onroerend goed dan ook binnen de privé-sfeer én in de vennootschap behandeld. Ook de problematiek m.b.t. de erfbelasting (successierechten) kan hierbij van belang zijn. Wie dan weer geen onroerend goed wenst te verwerven, zal eerder aankloppen bij de bankier. Niettegenstaande het lage rendement, wordt dit vandaag toch nog vaak overwogen. Hierbij denken we dan uiteraard aan vermogensbeheer. Maar hoe zit dit fiscale plaatje er uit in een vennootschap ?

Vandaar dat we een overzicht bezorgen van de gevolgen m.b.t. de beleggingen én vastgoed en dit zowel in de PB als in de VenB. En voor wie erover nadenkt vermogen aan de vennootschap te onttrekken om privé een keuze te kunnen maken, ook dat wordt besproken. Want uw klant vraagt immers ook een totaaladvies dat met deze verschillende pijlers rekening houdt. Dit seminarie tracht u hierbij te helpen …

Tijd om nog eens alles netjes op een rij te zetten …

Programma

PERSONENBELASTING :

 • hypothecaire lening en onroerend goed : wat kan er nog ?
 • de samenstelling van een onroerend inkomen
 • de belasting op de meerwaarde : privé en/of beroepsmatig onroerend goed
 • winsten/baten
 • bedrijfsleiders
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast 
 • is een meerwaarde altijd belastbaar 
 • hoe zit de roerende fiscaliteit in mekaar 

VENNOOTSCHAPSBELASTING :

 • belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek) 
 • het tarief vennootschapsbelasting
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast 
 • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
 • elementen van successieplanning. Hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen?
 • zijn er gevolgen voor de vennootschap wanneer deze belegt in bepaalde producten?
 • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren of privé te beleggen?

 

Marc Gielis is IAB-belastingconsulent. Hij heeft 30 jaar, tot eind 2019, gewerkt bij Bank J.Van Breda en C° NV te Antwerpen als fiscaal en patrimoniaal planner, waarna hij de stap naar het zelfstandig beroepsleven heeft gezet. Vandaag is hij belastingconsulent als partner bij het kantoor Decupere & Partners nv.

Hij is licentiaat Handelswetenschappen, gegradueerde in de Fiscale Wetgeving en gegradueerde in de  Bedrijfsadministratie. Tevens heeft hij een jaaropleiding met vrucht afgelegd als ‘Advisor of Personal Financial Planning‘. Marc begeleidt in zijn functie dagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie en hij is redactielid van ‘Het onroerend goed in de praktijk’ (uitgeverij Kluwer), auteur van een aantal fiscale boeken en gastdocent aan Odisee Brussel, EHSAL Management School en Vives/Brugge Business School. Ook is hij een gewaardeerd spreker voor een aantal beroepsverenigingen.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de OVB, bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Roerend en onroerend goed in de personen- en vennootschapsbelasting

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336