HET GEBRUIK VAN LUXEMBURGSE LEVENSVERZEKERINGEN EN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUREN DOOR BELGISCHE RESIDENTEN

Begin:
nov 16, 2015, 18:00
Einde:
nov 16, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE MAANDAGAVOND 16 NOVEMBER 2015

ZWIJNAARDE (3SQUARE VILLAGE)

HET GEBRUIK VAN LUXEMBURGSE LEVENSVERZEKERINGEN EN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUREN DOOR BELGISCHE RESIDENTEN

Denis-Emmanuel Philippe

 

Belgische particulieren investeren vaak in Luxemburgse tak 23-levensverzekeringen gekoppeld aan geïndividualiseerde fondsen (“fonds dédiés”). Soms worden de premies niet in speciën, maar in natura betaald (bv. aandelen in een familievennootschap, aandelen in beursgenoteerde bedrijven,…). Zijn deze verzekeringsproducten in overeenstemming met de Belgische wet van 4 april 2014 (nieuwe diversificatieregels)? Welke zijn de fiscale voordelen ? Welke zijn de aanvalspistes van de Belgische fiscus?   

 

Veel Belgische particulieren houden nog aandelen aan in een Luxemburgse SPF (“Société de Gestion de Patrimoine Familial”). De SPF wordt gekwalificeerd als een "juridische constructie", zodat zij dus onder het toepassingsgebied van de nieuwe Kaaimantaks valt en dit vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015). Hoe kan men aan deze taks ontsnappen? De spreker zal de volgende herstructureringen kritisch toelichten: de ontbinding van de SPF, de omvorming van de SPF in een SOPARFI, de zetelverplaatsing van de SPF naar België, de opslorping van de SPF door een SOPARFI (of een Belgische vennootschap), de wijziging van de samenstelling van het vermogen van de SPF, enz. 

 

De Belgische residenten (particulieren en vennootschappen) maken het vaakst gebruik van de welbekende Luxemburgse SOPARFI (“Société de Participation Financière”). De spreker zal enkele klassieke structuren bespreken, in het licht van de meest recente ontwikkelingen (invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochter Richtlijn, rechtspraak mbt de feitelijke leiding en de toepassing van Art. 344,§1 WIB,…).

 

Geïndividualiseerde fondsen worden door banken aan de man gebracht. Vallen de aandelen in zulke (niet openbare) beleggingsinstellingen onder de Kaaimantaks en/of Art. 19bis WIB?

 

Komen aan bod: De Belgische en Luxemburgse fiscale aspecten van het gebruik van Luxemburgse structuren door Belgische residenten. Praktische voorbeelden zullen aangehaald worden.

Dit alles wordt gebundeld in een uitgebreide syllabus (full tekst), aangevuld met een documentatie-bundel.  Voorafgaande vraagstelling aan de docent is mogelijk.

 

Denis-Emmanuel Philippe is advocaat aan de Balies van Brussel (2002) en Luxemburg (2011). Hij is docent aan de Universiteit van Luik (ULg) waar hij het vak “Recht en fiscaliteit van de financiële instellingen” doceert. In 2015 richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom Law’ op. Voordien was Denis-Emmanuel advocaat bij toonaangevende internationale advocatenkantoren. Denis-Emmanuel Philippe is auteur van diverse publicaties in het fiscaal recht, waaronder zijn boek over het gebruik van Luxemburgse structuren (de SPF, de SICAV-SIF en de SOPARFI) door Belgische residenten (Larcier, 2014). Hij houdt ook regelmatig voordrachten op studiedagen over fiscaal recht.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : 3SQUARE VILLAGE, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website : artelegis.be.

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: HET GEBRUIK VAN LUXEMBURGSE LEVENSVERZEKERINGEN EN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUREN DOOR BELGISCHE RESIDENTEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie