Live webinar : De continuïteit van de vennootschap in gevaar

Begin:
okt 20, 2022, 18:00
Einde:
okt 20, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 20 OKTOBER 2022
DE CONTINUITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP IN GEVAAR : WELKE ACTIEMAATREGELEN MOET U NEMEN ?
Guy Poppe

 

In  vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestaat reeds decennialang de zogenaamde “alarmbelprocedure”, die voor de BV (en CV) ingrijpend gewijzigd werd door het WVV 2019. Recent heeft ook het CBN een advies uitgebracht dat toelichting verstrekt bij de jaarrekeningrechtelijke analyse van de “alarmbelprocedure” (advies 2021/ 12 van 14 mei 2021). 

In het eerste deel analyseren we de huidige regeling, met tal van concrete voorbeelden.

In het tweede deel gaan we dieper in op de impact op de waarderingsregels, de jaarlijkse verslaggevingsplicht en de band met de liquiditeitstest.  Ook de toepassing van de vraagplicht van de boekhouder/accountant op grond van artikel XX. 23 WER, en de mogelijke meldingsplicht aan de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden worden behandeld. 

Onder meer volgende zaken komen aan bod:

 • Welke procedure moet gevolgd worden in de NV?
 • Hoe verloopt de procedure in een BV en een CV?
 • Wat verstaan we onder de nettoactiefwaarde?
 • Welke verslagen moeten worden opgemaakt? 
 • Welke maatregelen kunnen getroffen worden? 
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet nakomen van de voorgeschreven formaliteiten? 
 • Wanneer vindt de toetsing plaats? 
 • Wat is het effect op de waarderingsregels? Hoe dit in concreto uitwerken? 
 • Wat is het verband tussen de liquiditeitstest en de alarmbelprocedure? 
 • Welke verslaggeving is vereist?
 • Wat zijn de verplichtingen voor vennootschappen die meerdere jaren met een overdraagbaar verlies geconfronteerd worden?
 • Wat is de aansprakelijkheid van de cijferbeoefenaar? 
 • Hoe werkt de kennisgevingsprocedure aan de ondernemingsrechtbank door de cijfermatige beroepsbeoefenaar indien de continuïteit in gevaar is (artikel XX.23 WER)?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn indien u als cijferbeoefenaar voornoemde bepalingen niet nakomt? 
 • Wat zijn de gevolgen als een vennootschap een negatief eigen vermogen heeft? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De continuïteit van de vennootschap in gevaar

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336