Live webinar : Fiscaal co-ouderschap : mogelijkheden en risico's

Begin:
nov 15, 2022, 18:00
Einde:
nov 15, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 15 NOVEMBER 2022
FISCAAL CO-OUDERSCHAP : MOGELIJKHEDEN EN RISICO'S
Guy Poppe


 
Kinderen ten laste leiden tot een verhoging van de belastingvrije som van de ouders. Maar hoe zit het bij echtscheiding ?  De fiscale wetgever voorziet in de mogelijkheid om het fiscaal voordeel te verdelen over beide partners. Dan spreekt men van fiscaal co-ouderscbap. Een op het eerste zicht vrij eenvoudige regeling die evenwel tot heel wat rechtspraak en onzekerheid heeft geleid de afgelopen maanden. De administratie heeft in recente circulaires nogmaals de principes bevestigd. We analyseren in een eerste deel voor u de voorwaarden en de vele rechtspraak van de afgelopen jaren.
 

In het tweede deel gaan we dieper in op het fiscaal regime van onderhoudsgelden voor de kinderen en de andere partner, zowel bij scheiding als feitelijke scheiding, en dit zowel in hoofde van de genieter als van de partner die de onderhoudsgelden betaalt. We behandelen tevens de fiscale aspecten van co-housing, assistentiewoning en mantelzorg. 

Volgende vragen komen (onder meer ) aan bod:

 • Wat zijn de voorwaarden voor het fiscaal co-ouderschap?
 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld? 
 • Is het een optiestelsel, dan wel een verplicht stelsel? 
 • Kunnen de partners afwijken van een bestaande regeling? 
 • Wat verstaan we onder een overeenkomst of een vonnis waarin het omgangsrecht wordt verdeeld tussen de partners? 
 • Is het fiscaal domicilie van de kinderen een relevant criterium?
 • Waar moet men in concreto rekening mee houden bij het opstellen van een EOT akte? 
 • Wanneer geven onderhoudsgelden recht op een belastingvermindering? En op  welk bedrag?
 • Quid wat betreft onderhoudsgelden in natura?
 • Hoe worden zij belast bij de genieter ? 
 • Is er een verband tussen belastbaarheid en aftrekbaarheid?
 • Wat verstaan we fiscaal onder onderhoudsuitkeringen?
 • Wat is het lot van achterstallige onderhoudsuitkeringen?
 • Wanneer spreken we van achterstallige uitkeringen?
 • Waar moet men m.b.t. onderhoudsuitkeringen rekening mee houden bij het opstellen van een EOT-akte?
 • Kunnen onderhoudsuitkeringen ook recht geven op een belastingvermindering in het jaar van (feitelijke) scheiding?
 • Wat zijn de formaliteiten voor onderhoudsgelden betaald aan niet-rijksinwoners? 
 • Wat zijn de fiscale aspecten van co-housing?
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte, uitgebreide powerpointsessie en een uitgebreide documentatiebundel van de rechtspraak, parlementaire vragen en circulaires.
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Fiscaal co-ouderschap : mogelijkheden en risico's

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336