DE AANGIFTEVERPLICHTING VAN JURIDISCHE CONSTRUCTIES, DE KAAIMANTAKS EN DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INFORMATIE : EEN ONUITSTAANBAAR TRIO

Begin:
sept 29, 2015, 18:00
Einde:
sept 29, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGAVOND 29 SEPTEMBER 2015

ZWIJNAARDE (3SQUARE VILLAGE)

DE AANGIFTEVERPLICHTING VAN JURIDISCHE CONSTRUCTIES, DE KAAIMANTAKS EN DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INFORMATIE : EEN ONUITSTAANBAAR TRIO

Denis-Emmanuel Philippe

 

Sinds aanslagjaar 2014 moeten Belgische particulieren in hun personenbelastingaangifte aangeven of ze oprichter (of begunstigde) zijn van een juridische constructie. De Kaaimantaks kadert in de verlenging van deze aangifteverplichting. Deze voorziet in wezen dat Belgische natuurlijke personen (oprichters van juridische constructies) vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) transparant worden belast op de inkomsten die de juridische constructie verkrijgt.

 

Aangifte van een "juridische constructie" kan leiden tot een aanzienlijke fiscale last. De belastingplichtige loopt het risico op een vraag om inlichtingen. De fiscus zou bv kunnen nagaan of (i) de juridische constructie gesimuleerd is, (ii) de toepassingsvoorwaarden van artikel 344, § 2 WIB zijn vervuld, (iii) de juridische constructie uitkeringen aan de belastingplichtige heeft verricht, (iv) de transparantietaks correct werd toegepast (vanaf aanslagjaar 2016). Strafrechtelijke vervolgingen zijn niet zonder meer uit te sluiten als de belastingplichtige verdacht wordt van witwassen. We denken daarbij in het bijzonder aan de hypothese waarbij zwart kapitaal (niet aangegeven beroepsinkomsten of successie) wordt herbelegd in een juridische constructie.

 

Zo zouden heel wat belastingplichtigen geneigd kunnen zijn om na te laten het bestaan van een juridische constructie in hun aangifte te melden. Denken dat men zijn vermogen in een juridische constructie kan verstoppen zonder risico, is ijdele hoop. Het volstaat om te kijken naar de automatische uitwisseling van bankgegevens die vanaf 2017 van start zal gaan.

 

Komen o.m. aan bod : De aangifteverplichting van juridische constructies, de Kaaimantaks, de automatische uitwisseling van informatie en de nieuwe richtlijnen voor fiscale regularisaties. Praktische voorbeelden zullen aangehaald worden, zoals het aanhouden van een Luxemburgse SPF door een Belgische particulier.

 

Dit alles wordt gebundeld in een uitgebreide syllabus (full tekst), aangevuld met een documentatie-bundel.  Voorafgaande vraagstelling aan de docent is mogelijk.

 

Denis-Emmanuel Philippe is advocaat aan de Balies van Brussel (2002) en Luxemburg (2011). Hij is docent aan de Universiteit van Luik (ULg) waar hij het vak “Recht en fiscaliteit van de financiële instellingen” doceert. In 2015 richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom Law’ op. Voordien was Denis-Emmanuel advocaat bij toonaangevende internationale advocatenkantoren. Denis-Emmanuel Philippe is auteur van diverse publicaties in het fiscaal recht, waaronder zijn boek over het gebruik van Luxemburgse structuren (de SPF, de SICAV-SIF en de SOPARFI) door Belgische residenten (Larcier, 2014). Hij houdt ook regelmatig voordrachten op studiedagen over fiscaal recht.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : 3SQUARE VILLAGE, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website : artelegis.be.

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: DE AANGIFTEVERPLICHTING VAN JURIDISCHE CONSTRUCTIES, DE KAAIMANTAKS EN DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INFORMATIE : EEN ONUITSTAANBAAR TRIO

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336