Live webinar : Bedrijfsvoorheffing : principe en knelpunten

Begin:
dec 15, 2022, 14:00
Einde:
dec 15, 2022, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGNAMIDDAG 15 DECEMBER 2022
BEDRIJFSVOORHEFFING : PRINCIPE EN KNELPUNTEN
Dirk DeschrijverIn dit webinar wordt vooreerst het principe van de bedrijfsvoorheffing uiteengezet, gevolgd evenwel door tal van voorbeelden en analyses van knelpunten waarmee u in de praktijk kunt worden geconfronteerd.
 

Zo hoeft het bv. geen verder betoog dat o.m. de niet-doorstorting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, in het bijzonder inzake onderzoek en ontwikkeling, bij voortduring tussen fiscus en belastingplichtige tot enig wapengekletter aanleiding geeft. De vraag kan ook rijzen waarom de Koning niet onmiddellijk de schalen inzake bedrijfsvoorheffing aan de hoge inflatie aanpast? En voor bestuurders blijft de mogelijke aansprakelijkheid voor niet betaalde bedrijfsvoorheffing (en ook BTW) in de praktijk een belangrijk punt van aandacht.
 

De volgende zaken zullen worden behandeld :

I. ALGEMEEN

·       Actoren

·       Historiek

·       Belang van de BV voor de openbare financiën

II. WIE IS SCHULDENAAR VAN DE BV?

·       Algemeen

·       Bijzondere gevallen

·       Evoluties

III. WELKE INKOMENSBESTANDDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BV?

Algemeen: principe van verrijking

Bijzonderheden: 

·       Voordelen van alle aard 

·       Verduisteringen

·       Kosten eigen aan de rechtspersoon

·       Beëindigingsvergoedingen

Tarieven

IV. NIET-DOORSTORTING VAN DE VERSCHULDIGDE BV

·       Algemeen

·       Ploegen- en nachtarbeid

·       Onderzoek en ontwikkeling

V. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-BETAALDE VERSCHULDIGDE BV

·       Algemeen

·       Bestuurders

·       Andere personen

VI. FORMELE ASPECTEN

·       Algemeen

·       Aangifte 

·       Heffing

VII. BESLUIT

 

Dirk Deschrijver behaalde zijn diploma rechten aan de UIA. Aan de VUB behaalde hij een bijzondere licentie in de fiscale wetenschappen en een bijzondere licentie in het economisch recht. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap/Revue Pratique des Sociétés, van de redactie van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift en auteur van diverse bijdragen en werken inzake het fiscaal recht.

 

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Bedrijfsvoorheffing : principe en knelpunten

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336