Live webinar : Uitsluiten en uittreden van vennoten na het WVV : nieuwe mogelijkheden

Begin:
dec 13, 2022, 18:00
Einde:
dec 13, 2022, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 13 DECEMBER 2022
UITSLUITEN EN UITTREDEN VAN VENNOTEN NA HET WVV : NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Guy Poppe
 

Samenwerken – ook in een vennootschap – is niet altijd eenvoudig. Als gevolg daarvan moet er steeds een mogelijkheid bestaan om vrijwillig uit te treden of uit te sluiten. Het nieuwe WVV heeft de specifieke uitsluitingsregels in de BV grondig gewijzigd en een aantal discussiepunten in de rechtspraak beslecht. We geven u in deze sessie een uitgebreide analyse per vennootschapsvorm.
 

In het eerste deel bespreken we een aantal algemene (gewijzigde) bepalingen inzake de vrijwillige overdracht van aandelen, met onder meer aandacht voor niet-volstorte aandelen en de overdrachtbeperkende maatregelen voor aandelenoverdracht in de BV en het uittreden uit de VOF en CommV.
 

In het tweede deel bespreken we uitsluitingsregels in de NV en de BV/CV, met nadruk op de wijzigingen. Ook de standpunten in de rechtsleer en de rechtspraak komen aan bod. Hierbij gaan we onder meer dieper in op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 2020, dat een uiterst belangrijk arrest is voor de rechtspraktijk met betrekking tot de waardering van aandelen bij een vordering tot uittreden.
 

In het derde deel van de uiteenzetting, gaan we dieper in op de boekhoudkundige (CBN advies nr. 2022/2 van 18 februari 2022) en fiscale verwerking van een scheidingsaandeel. 

Volgende onderwerpen/vragen komen aan bod:

 • Kan men in een VOF of CommV vrijwillig uittreden? 
 • Wat wijzigt er inzake overdracht van niet-volstorte aandelen? 
 • Heeft de  besloten vennootschap steeds een besloten karakter?
 • Hoe kan men in een BV of CV uittreden lastens het vermogen?
 • Hoe wordt het scheidingsaandeel bepaald? Hoe wordt het belast? 
 • Wat wijzigt er aan de geschillenregeling in de NV? 
 • Hoe werkt het nieuwe uitkoopbod in de BV?
 • Hoe wordt de peildatum bepaald bij waardering in het WVV? 
 • Kan de rechtbank een provisionele (overname)prijs vastleggen? 
 • Wat wijzigt er inzake de gedwongen overname? 
 • Wat is de peildatum in een vordering tot gedwongen overname?
 • Is de vennootschap partij in dergelijke procedure? 
 • Wat is de (uitgebreide) bevoegdheid van de rechtbank? 
 • Wat is een gegronde reden?
 • Enz.

 

Dit alles wordt uiteengezet in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus, met aanvullende documentatiebundel. 

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Uitsluiten en uittreden van vennoten na het WVV : nieuwe mogelijkheden

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336