Live webinar : De nieuwe fiscale procedureregels en bevoegdheden van de fiscus vanaf AJ 2023

Begin:
feb 7, 2023, 18:00
Einde:
feb 7, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 7 FEBRUARI 2023
DE NIEUWE FISCALE PROCEDUREREGELS EN BEVOEGDHEDEN VAN DE FISCUS
VANAF AJ 2023

Guy Poppe

 

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 20 november 2022 (BS 30 november 2022) wijzigt de fiscale procedureregels ingrijpend. Kort samengevat, komt het erop neer dat de fiscus meer tijd en bevoegdheden krijgt.
 

We belichten niet alleen de nieuwe bepalingen, die zowel betrekking hebben op inkomstenbelastingen als op btw, maar kaderen die ook in de bestaande wetgeving en rechtspraak. De “oude” regels blijven immers van toepassing op alle aanslagen verbonden aan het aanslagjaar 2022 en vroeger.  
 

Tevens wordt ingegaan op de recente rechtspraak met betrekking tot de fiscale procedure. 
 

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Wat wijzigt er inzake de aanslagtermijnen? 
 • Wat zijn de nieuwe termijnen bij fraude? En blijft de voorafgaande kennisgeving behouden?
 • Wat is het verschil tussen een “gewone”, een “semicomplexe” en een “complexe” aangifte?
 • Wat zijn de termijnen voor in het buitenland verkregen informatie? 
 • Wat wijzigt er inzake onderzoekstermijnen? En wat zijn de nieuwe onderzoekstermijnen?
 • Wijzigt de subsidiaire aanslag?
 • Wat worden de nieuwe fiscale bewaartermijnen? 
 • Wanneer kan de fiscus een dwangsom laten opleggen?
 • Wat zijn de termijnen inzake btw?
 • Wat wijzigt er met betrekking tot de bezwaartermijn? 
 • Wanneer treden de nieuwe regels in werking ? 
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus en ppt.  
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt
tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De nieuwe fiscale procedureregels en bevoegdheden van de fiscus vanaf AJ 2023

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336