Live webinar : De vereffening van vennootschappen : knelpunten anno 2023

Begin:
jan 25, 2023, 18:00
Einde:
jan 25, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 25 JANUARI 2023
DE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN : KNELPUNTEN ANNO 2023

Guy Poppe


Het WVV vereenvoudigde de vereffeningsprocedure, maar toch blijven er nog steeds talrijke praktijkvragen (vooral met betrekking tot de ééndagsvereffening) die we graag voor u analyseren. Zowel de vennootschapsrechtelijke aspecten als een aantal fiscale/boekhoudkundige aspecten worden behandeld.

Onder meer volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe ziet de tijdsas er uit bij een ontbinding zonder vereffening?
 • Wanneer moet de jaarrekening over de laatste periode worden goedgekeurd?
 • Moet deze laatste jaarrekening ook neergelegd worden?
 • Wat moet worden geconsigneerd, en hoe gebeurt dat in concreto? 
 • Kan een ééndagsvereffening gerealiseerd worden in geval er niet–terugbetaalbare rekening couranten zijn? 
 • Wie is aansprakelijk voor fouten met betrekking tot de vereffening in de ééndagsvereffening?
 • Kan men onroerende goederen of andere activa reeds voor de vereffening uitkeren? 
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden indien onroerende goederen ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders? 
 • Kunnen schulden overgenomen worden door aandeelhouders?  En zo ja, wat zijn de fiscale risico’s?
 • Wanneer moeten meerwaarden/minderwaarden uitgedrukt worden?
 • Is een voorschot op liquidatiebonus zinvol? 
 • Wat is de aansprakelijkheid van de revisor/accountant bij het verifiëren van de staat van actief en passief? 
 • Hoe een vereffening van een CommV of VOF optimaliseren? 
 • Enz.

 

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De vereffening van vennootschappen : knelpunten anno 2023

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336