Live webinar : Wat is het normaal beheer van een privé patrimonium ?

Begin:
mrt 14, 2023, 18:00
Einde:
mrt 14, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 14 MAART 2023
WAT IS HET NORMAAL BEHEER VAN EEN PRIVÉ PATRIMONIUM ?
Guy Poppe
 

Het begrip “normaal beheer van een privaatpatrimonium” draait reeds decennialang mee in fiscalibus. Het is hét onderscheidingscriterium om te bepalen of een vergoeding belast (diverse of beroepsinkomsten) belast wordt of niet.

Wij analyseren voor u dit begrip, onder meer aan de hand van de vele rechtspraak. 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod : 

  • Hoe dun is de lijn tussen beroepsvermogen en normaal beheer van het privaat vermogen?
  • Wat verstaan we onder  een “privaat vermogen?
  • Wat zijn de criteria om te bepalen of er sprake is van speculatie? 
  • Vallen inkomsten uit het beheer van een hobby onder het normaal beheer van privaat vermogen? En zo ja wat zijn de fiscale gevolgen ervan? 
  • Wanneer kunnen we spreken van een “occasionele verrichting?
  • Onder welke voorwaarden kan men een beroep doen op de vrijwilligersregeling of op de regeling van het onbelast bijverdienen? 
  • Wat is de theorie van de typedwang? 
  • Slaat de vrijstelling enkel op het beheer van het vermogen of ook op de beschikking ervan?
  • Hoe is de regeling inzake meerwaarden op aandelen? Wat leert ons recente rechtspraak? Wat is het standpunt van de Rulingdienst terzake?
  • Enz. 


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte, uitgebreide powerpointsessie en een uitgebreide documentatiebundel van de rechtspraak, parlementaire vragen en circulaires. 

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 

 

 


 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Wat is het normaal beheer van een privé patrimonium ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336