Live webinar : Het nieuwe gunstregime voor auteursrechten : een eerste analyse

Begin:
jan 31, 2023, 14:00
Einde:
jan 31, 2023, 16:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 31 JANUARI 2023
HET NIEUWE GUNSTREGIME VOOR AUTEURSRECHTEN : EEN EERSTE ANALYSE
Pieterjan Smeyers

 

In 2008 werd een fiscaal gunstregime voor inkomsten uit auteursrechten ingevoerd. In de afgelopen jaren werd dit fiscaal gunstregime zeer ruim toegepast door allerhande beroepsgroepen. De minister van Financiën wenst echter terug te keren naar de oorspronkelijke doelstelling van de wetgever en diende hiertoe op 24 november 2022 een wetsontwerp tot hervorming van het fiscaal gunstregime in. Dit wetsontwerp werd inmiddels goedgekeurd. 

Vanaf 1 januari 2023 is het fiscaal gunstregime grondig gewijzigd.

In dit seminarie wordt vooreerst ingegaan op de oorspronkelijke reglementering en de context waarin deze tot stand gekomen is. Vervolgens worden de belangrijkste wijzigingen, de impact ervan op de praktijk en een aantal pijnpunten besproken.

Concreet zullen o.a. de volgende vragen worden behandeld :

  • Zal het fiscaal gunstregime nog kunnen worden toegepast binnen de IT-sector, door architecten of door freelance journalisten?
  • Hoe moeten de nieuwe grensbedragen (zowel absoluut als relatief) worden toegepast?
  • Wordt er voorzien in een overgangsregeling?
  • Wat indien een belastingplichtige beschikt over een nog geldige voorafgaande beslissing?
  • Enz. Enz.


Pieterjan Smeyers is advocaat-vennoot bij Bloom Law Firm en is gespecialiseerd in fiscaal recht (https://www.linkedin.com/in/pieterjan-smeyers-52587728/). Zijn expertise behelst zowel fiscale geschillen als fiscale adviesverlening (m.i.v. rulingaanvragen). Vanuit zijn expertise publiceert Pieterjan regelmatig artikels en geeft hij praktijkgerichte seminaries.

 

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 15.30 u : uiteenzetting

Van 15.30 u tot 16.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 2 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Het nieuwe gunstregime voor auteursrechten : een eerste analyse

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336