Live webinar : De verschillende samenlevingsvormen : hun civielrechtelijke en fiscale gevolgen

Begin:
mrt 20, 2023, 18:00
Einde:
mrt 20, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 20 MAART 2023
DE VERSCHILLENDE SAMENLEVINGSVORMEN : HUN CIVIELRECHTELIJKE EN FISCALE GEVOLGEN
Bart Chiau
 
 
Bij samenwonen komt er heel wat kijken. In eerste instantie wordt meestal gedacht aan praktische beslissingen die genomen moeten worden, zoals de keuze van de woning, de locatie, de inrichting… De belangrijkste zorgen waar een koppel mee te maken heeft, situeren zich echter eerder op het financiële, fiscale en juridische vlak. Het koppel moet van meet af aan beslissingen nemen die belangrijke gevolgen zullen hebben voor de rest van hun leven samen. 
 

De partners kunnen zich door heel wat verschillende factoren laten leiden bij de keuze van hun samenlevingsvorm. Deze samenlevingsvormen brengen telkens een verschillend niveau van verbondenheid met zich mee en bijgevolg ook andere rechten en plichten. Binnen de gekozen samenlevingsvorm kan het koppel nog kiezen uit bepaalde verbintenissen en afspraken die opnieuw rechtsgevolgen met zich mee zullen brengen. Dit is mogelijk met een huwelijkscontract of een samenlevingscontract.
 

De wetgever heeft getracht om de discriminatie tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden voor een deel weg te werken, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Bovendien gebeurt de gelijkschakeling van gehuwden en samenwonenden binnen de verschillende domeinen niet met dezelfde snelheid. 
 

Dit seminarie is een leidraad om op een objectieve manier de juiste keuze te kunnen maken uit de verschillende samenlevingsvormen. Deze keuze is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elk koppel en van de thema’s waaraan men prioriteit wenst te geven.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Feitelijk samenwonen
 • Wettelijk samenwonen
 • Huwen
 • Rechten en plichten
 • Huwelijkscontract
 • Samenlevingscontract
 • Erfrecht
 • Huren
 • Kopen
 • Lenen
 • Personenbelasting
 • Verzekeringen
 • Sociale zekerheid

 

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.

 

 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De verschillende samenlevingsvormen : hun civielrechtelijke en fiscale gevolgen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336