Live webinar : Schenking van de familiale vennootschap : valkuilen en opportuniteiten anno 2023

Begin:
apr 20, 2023, 18:00
Einde:
apr 20, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 20 APRIL 2023
SCHENKING VAN DE FAMILIALE VENNOOTSCHAP :  VALKUILEN EN OPPORTUNITEITEN ANNO 2023
Guy Poppe


De schenking van de familiale vennootschap is een vaak gebruikt instrument in de successieplanning.  Maar toch zijn er de afgelopen jaren talrijke vragen gerezen, deels door de wijziging van het vennootschapsrecht en deels door tal van rulings en rechtspraakcasussen. 
 

In een eerste deel bespreken we de algemene toepassingsformaliteiten, waar veel aandacht besteed wordt aan de recente rechtspraak omtrent het begrip  “passieve patrimoniumvennootschap”, en de talrijke VLABEL-rulings van de afgelopen jaren.
 

In het tweede deel van de avond bespreken we een aantal specifieke punten, zoals de tijdslijn die best gehanteerd wordt bij successieplanning, de problematiek van behoud van controle na de schenking, de gewijzigde omstandigheden na het verkrijgen van het attest, oplossingen voor vennootschappen waarvan de activa voornamelijk uit onroerende goederen bestaan, de impact van het huwelijksvermogensrecht, enz…
 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe behouden we de controle na de schenking? 
 • Hoe gaat de procedure in conreto in zijn werk? 
 • Wat zijn de aandachtspunten indien er geen gelijk stemrecht is voor alle aandelen? 
 • Wat zijn de verschillen met de regeling van de vererving van de familiale vennootschap? 
 • Wat is het ideale tijdstip van schenking indien er ook nog in de nabije toekomst kapitaalverminderingen of dividenden moeten uitgekeerd worden? 
 • Is het zinvol om in één keer dan wel in meerdere keren te schenken? 
 • Welke vennootschappen zijn uitgesloten uit de gunstregeling? 
 • Kan VLABEL terug komen op een uitgereikt attest waaruit blijkt dat alle voorwaarden voor de vrijstellingsregeling vervuld zijn? 
 • Wat verstaat de rechtspraak onder een “economisch actieve vennootschap”?
 • Wat doen we met de rekening courant op de kredietzijde? 
 • Wat is de impact van een kapitaalvermindering op de vrijstellingsregeling? 
 • Is een maatschap nog zinvol na schenking onder het vrijstellingsstelsel? 
 • Wat is de impact van het huwelijksvermogensrecht ? Quid indien de aandelen tot de huwelijksgemeenschap behoren?  
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een  syllabus en ppt, alsmede een uitgebreide documentatiebundel met alle relevante rechtspraak en rulings.

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.

 

 

 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Schenking van de familiale vennootschap : valkuilen en opportuniteiten anno 2023

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336