Live webinar : Het verwerven van onroerend goed via een vennootschap

Begin:
juni 13, 2023, 18:00
Einde:
juni 13, 2023, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 13 JUNI 2023
HET VERWERVEN VAN ONROEREND GOED VIA EEN VENNOOTSCHAP
Philippe Salens
 
 
Veel ondernemers met een vennootschap, die onroerend goed wensen te verwerven, stellen zich de vraag of ze dit privé, dan wel met hun exploitatie- of professionele vennootschap moeten doen. Tijdens dit seminarie evalueren we de mogelijkheden. We gaan verder in op de mogelijkheid om het onroerend goed privé en met de vennootschap in onverdeeldheid te verwerven, dan wel om het onroerend goed gesplitst te verwerven, waarbij de vennootschap een zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, erfpachtrecht of opstalrecht) verwerft en privé de bezwaarde eigendom (blote eigendom, tréfonds of grond). 
 

Bij de evaluatie van de verschillende mogelijkheden wordt telkens de nodige aandacht besteed aan de vraag in welke mate de overtollige middelen en/of terugbetalingscapaciteit van de vennootschap aangewend kunnen worden voor de financiering van de verwerving van het onroerend goed.   

O.m. volgende vragen zullen aan bod komen:

  • Wanneer is een aankoop van het onroerend goed door een natuurlijke persoon aangewezen?
  • Heeft een patrimoniumvennootschap zin?
  • Heeft een aankoop in onverdeeldheid (nog) zin, na het arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023? 
  • Hoe kan overgegaan worden van een aankoop in volle eigendom (of in onverdeeldheid) met een vennootschap naar een gesplitste (vruchtgebruik/blote eigendom – erfpacht/tréfonds) toestand?
  • Is een gesplitste aankoop blote eigendom/vruchtgebruik nog interessant indien het vruchtgebruik gewaardeerd wordt op basis van de door de rulingcommissie voorgestelde ‘rule of thumb’?
  • Enz.

 

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants, Gecertificeerd (fiscaal) accountant, Programmadirecteur Postgraduaat Vermogens- en successieplanning (Brugge Business School) en auteur van diverse publicaties over de fiscale aspecten van onroerend goed.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.

 

 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Het verwerven van onroerend goed via een vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336