WINSTUITKERINGEN EN LIQUIDATIE ANNO 2015

Begin:
nov 17, 2015, 18:00
Einde:
nov 17, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGAVOND 17 NOVEMBER 2015
HEVERLEE (Ibis Hotel)
WINSTUITKERINGEN EN LIQUIDATIE ANNO 2015
Guy Poppe

 

 

De Programmawet van 10 augustus 2015 breidde de liquidatieregeling verder uit  tot de boekjaren verbonden aan de aanslagjaren 203 en 2014 (vaak bijzondere liquidatiereserve genoemd). Er rijzen nog talrijke vragen over de concrete uitwerking en de samenhang met de gewone liquidatiereserve en VVPR regelgeving.

 

In dit seminarie bespreken we zowel de gewone als de bijzondere liquidatiereserve, waarbij ook de verbanden met de VVPR bis en de vroegere inklikoperatie aan bod komen, zowel theoretisch als casussen. Tevens zal veel aandacht besteed worden aan de praktische formali-teiten, zoals boekhoudkundige verwerking (adviezen CBN) en aangiften.  Zo wordt ook dieper ingegaan op de vraag of de beide aanslagjaren 2013 en 2014 samen kunnen afgewikkeld worden, en wat daar de praktische gevolgen van zijn.

 

Volgende items komen aan bod:

  • Waarom opteren of juist niet opteren voor de gewone en/of bijzondere liquidatiereserve ?
  • De vennootschapsrechtelijke aspecten van de : wie beslist over de bijzondere liquidatiereserve ? Verslagplicht ?
  • Hoe boekhoudkundig verwerken
  • Concrete gevolgen van de keuze ?  Hoe boeken ?   Hoe opnemen in de notulen algemene vergadering ?
  • Op welke winsten toepasselijk ?  Bruto of netto na belastingen ?  Hoe combineren met de gewone liquidatiereserve ?
  • Wanneer is de belasting verschuldigd ?
  • Wanneer kan vereffend worden ?   Quid anti misbruikbepaling ?
  • Vanaf wanneer dividenduitkering mogelijk ?
  • Samenloop met VVPR regeling anno 2013 en inklikoperatie bij kapitaalvermindering
  • Standpunt rulingcommissie inzake vereffeningen m.b.t. anti-misbruikbepaling

 

Vragen kunnen vooraafgaandelijk aan de docent bezorgd worden via info@artelegis.be.

De syllabus is een volledig uitgeschreven tekst, naast de powerpoint.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting (van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze)
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : IBIS Hotel, Sint-Jansbergsesteenweg 417, 3001 Heverlee (te bereiken via het Texaco station langs de E40, ter hoogte van Heverlee)

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: WINSTUITKERINGEN EN LIQUIDATIE ANNO 2015

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336