DE NIEUWE PROCEDURE VOOR DE RAAD VAN STATE

Begin:
jan 29, 2015, 14:00
Einde:
jan 29, 2015, 18:00
:
-
Prijs:
160,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

Artelegis
 
SEMINARIE DONDERDAGNAMIDDAG 29 JANUARI 2015
GENT (Monasterium Poortackere)
 
DE NIEUWE PROCEDURE VOOR DE RAAD VAN STATE :
EEN VERKENNING VAN DE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT DOOR
DE WET VAN 20 JANUARI 2014
Prof. Dr. Frederic Eggermont
 
EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR NIET-SPECIALISTEN
 

De wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State mag gerust de grootste hervorming van de Raad van State worden genoemd sinds de grote (structurele) wijzigingen tot stand gebracht bij de wet van 15 september 2006. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de rechtsmacht van de Raad van State, diens bevoegdheid en rechtspleging. Zo worden o.m. het verloop van het administratief kort geding gewijzigd, wordt de bestuurlijke lus voor de Raad van State ingevoerd en is er een betere afstemming op de bemiddelingsopdrachten van de ombudsmannen.

De studienamiddag zal evenwel niet beperkt zijn tot een bespreking van de wet van 20 januari 2014, maar zal ook de essentiële beginselen van het procederen voor de Raad van State in herinnering brengen alsook de beste manieren om rechtspraak van het hoogste administratief rechtscollege op te zoeken. Tevens is er aandacht voor de nieuwe elektronische procesvoering voor de Raad van State. De studienamiddag heeft dus een praktische invalshoek en is gericht op eenieder die wordt geconfronteerd met procedures voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Volgende items komen alvast aan bod :

 • wijzigingen aan de rechtsmacht van de Raad van State
 • het principe van de uitspraak bij volle rechtsmacht
 • het mandaat ad litem
 • de invloed van de hervorming op de beroepstermijnen
 • de invoering van de rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State
 • wijzigingen aan het administratief kort geding
 • wijzigingen aan de mogelijkheid om de instandhouding van de gevolgen van de vernietigde akte te vragen
 • de invoering van het verduidelijkend arrest
 • de injunctie
 • wijzigingen aan de dwangsomprocedure
 • de invoering van de bestuurlijke lus

Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Spreker : Prof. dr. Frederic Eggermont is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel en auditeur in de Raad van State.

PROGRAMMA :

Vanaf 13.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : Monasterium Poortackere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

DEELNAMEPRIJS : 160 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en documentatiemap. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website www.artelegis.be.

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

BELANGRIJK : Bij de Orde van Vlaamse Balies zal de erkenning worden aangevraagd voor 4 juridische punten.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: DE NIEUWE PROCEDURE VOOR DE RAAD VAN STATE

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336