ONROEREND GOED : EEN STAND VAN ZAKEN

Begin:
sept 22, 2016, 18:00
Einde:
sept 29, 2016, 22:00
:
-
Prijs:
400,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ONROEREND GOED : EEN STAND VAN ZAKEN OP VLAK VAN PERSONENBELASTING, VENNOOTSCHAPSBELASTING, SUCCESSIERECHTEN EN BTW
GENT (3Square Village Zwijnaarde)
DONDERDAGAVOND 22 & DONDERDAGAVOND 29 SEPTEMBER 2016
Marc Gielis & Stefan Ruysschaert
 

 

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor tal van onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies.

Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming.

Of nog, waar in het verleden vaak werd aangeraden om onroerend goed in een vennootschap onder te brengen, stellen veel betrokkenen zich de vraag of dit thans nog zin heeft. Onroerend goed blijft dan ook ook een belangrijke plaats innemen binnen de fiscale adviesverlening.

Tijdens deze opleiding wordt getracht twee thema’s te bespreken : onroerend goed binnen de privé-sfeer en onroerend goed binnen de vennootschap. Bij elk van deze thema's wordt stilgestaan bij de gevolgen op het vlak van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw, terwijl ook de successierechten niet onvermeld blijven.

Uw klant vraagt immers ook een totaaladvies dat met al deze pijlers rekening houdt!

 

Docenten

Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV.  Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid bij Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastprofessor aan de Brugge Business School en Odisee (Brussel).

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent aan de UGent waar hij het vak btw doceert.

 

Programma

De opleiding werd chronologisch opgebouwd in de volgende twee opleidingsdelen.

Datum 22/9 : Sessie 1 : Onroerend goed : PB en btw

Datum 29/9 : Sessie 2 : Onroerend goed : VenB en btw

 

Sessie 1 : Onroerend goed in de personenbelasting : datum 22/9/2016

De volgende items komen aan bod :

o   hypothecaire lening en onroerend goed 

o   de samenstelling van een onroerend inkomen

o   de belasting op de meerwaarde : privé en/of beroepsmatig onroerend goed

o   winsten/baten

o   bedrijfsleiders

o   het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing

o   de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast

o   is een meerwaarde altijd belastbaar

o   verhuur van onroerende goederen versus terbeschikkingstellings-contracten : wanneer met btw?

o   Hoe zit de regeling van de huur van opslagruimte in elkaar als er ook een gedeelte van de gehuurde ruimte slaat op kantoorruimte?

o   werken door de verhuurder : btw-gevolgen

o   …

 

Sessie 2 : Onroerend goed in de vennootschapsbelasting : datum 29/9/2016

De volgende items komen aan bod :

o   de belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek)

o   de tarieven vennootschapsbelasting

o   het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing

o   de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast

o   waarmee rekening houden bij de overdracht van onroerend goed dat reeds in het bezit is.  Is dit altijd belastingvrij 

o   hoe werkt de spreiding van de meerwaarde

o   waarmee rekening houden wanneer bestaand vastgoed overgedragen wordt in de vennootschap

o   wat met vruchtgebruik

o   de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap

o   is de keuze van vennootschapsvorm van belang

o   elementen van successieplanning : hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen.

o   hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren

o   verschillen met de personenbelasting

o   waarmee rekening houden voor wie het onroerend goed aan de vennootschap wil onttrekken

o   hoe worden de “normale waarde” en de “gedane uitgaven” berekend bij eigen verricht werk in onroerende staat ? Wat bij het zelf bouwen van de villa in de vennootschap door de bestuurder of zaakvoerder?

o   werken door de huurder en doorfacturering : btw-gevolgen

o   gratis elektriciteit, verwarming en water : btw-gevolgen

o   …

 

PROGRAMMA VOOR DE BEIDE AVONDEN :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting

Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze

Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : 3Square Village, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

 

DEELNAMEPRIJS : 400,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt de erkenning aangevraagd voor 8 juridische punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: ONROEREND GOED : EEN STAND VAN ZAKEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336