CONFLICTEN TUSSEN VENNOTEN

Begin:
nov 22, 2016, 14:00
Einde:
nov 22, 2016, 18:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGNAMIDDAG 22 NOVEMBER 2016
ANTWERPEN (Van der Valk Hotel Borgerhout)
CONFLICTEN TUSSEN VENNOTEN :
HOE VOORKOMEN EN DESGEVALLEND OPLOSSEN ?

Guy Poppe

 


 

Samenwerken kan tot conflicten leiden, ook in vennootschappen. Duidelijke afspraken maken is de boodschap. In deze sessie onderzoeken we hoe en in welke mate akkoorden tussen aandeelhouders kunnen worden gemaakt, onder meer inzake overdracht van aandelen (en de verkoopprijs), stemrecht, het aanstellen van bestuurders en zaakvoerders, dividendpolitiek, bezoldigingen, uitkoopregelingen e.d. in zogenaamde “aandeelhoudersovereenkomsten”.  Vaak is het een evenwichtsoefening met de opvolgingsproblematiek, waarbij om successierechtelijke regels vaak gestreefd wordt de aandelen te parkeren bij een volgende generatie.  We bespreken de meest voorkomende structuren terzake, zoals Comm. VA of certificering aandelen.

 

In een tweede deel gaan we er uitvoerig op in over welke mogelijkheden de vennootschap, haar bestuurders of aandeelhouders beschikken om eventuele conflicten op te lossen, of daardoor ontstane patsituaties te doorbreken. Zo komen de wettelijke en contractuele uitkoopregelingen, de uitkoop in der minne, de voorlopig bewindvoerder en het sekwester uitvoerig aan bod, alsmede mogelijkheden die de creatie van aandelen met verschillende rechten (nv) of het gebruik van controlevennootschappen bieden om problemen te voorkomen c.q. op te lossen. 

 

Ook relationele problemen tussen  vennoten die samen in een vennootschap zitten komen aan bod.

 

Tevens onderzoeken we ook welke onderzoeksbevoegdheden de individuele aandeelhouder heeft, indien er geen commissaris in functie is, iets waarover ook heel wat onduidelijkheid heerst in de literatuur.

 

Er is een uitgebreide syllabus voorzien.

 

Zo komen o.m. volgende items aan bod:

-        Moet een aandeelhoudersovereenkomst bij authentieke akte gemaakt worden ?

-        Over welke items kan men akkoorden tussen aandeelhouders maken, en over welke niet ?

-        Voor hoeveel jaar kunnen zulke afspraken worden gemaakt ? Sancties bij niet- naleving ?

-        Zijn die bepalingen afdwingbaar ?

-        Wat is de taak van een voorlopig bewindvoerder ?  Hoe aanvragen ? Wie kan dat zijn, en wat is zijn taak ?  Hoe aanvechten ?

-        Wat is een sekwester ?  Hoe aanvragen ?  Wat is zijn taak ?  Hoe aanvechten ?

-        Kan men elke vennoot zonder reden uitkopen ?

-        Wie bepaalt de prijs ?  Kan deze betwist worden ?

-        Hoe kan men statutair eventuele voorzorgsmaatregelen nemen ?

-        De techniek van het wipaandeel

-        Quid tussen echtgenoten ?

-        Hoe kan men de minderheid beschermen ?

-        Hoe ver reikt de individuele onderzoeksbevoegdheid van de vennoot ?

 

PROGRAMMA :

Vanaf 13.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)


Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)


Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Van der Valk Hotel (voorheen Scandic), Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: CONFLICTEN TUSSEN VENNOTEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336