Webinar : De maatschap anno 2020 : nog steeds interessant na het fel gewijzigd juridisch kader

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
DE MAATSCHAP ANNO 2021 : NOG STEEDS INTERESSANT NA HET FEL GEWIJZIGD JURIDISCH KADER
Guy Poppe

 
De maatschap werd tot voor kort beschouwd als een ideaal - lees anoniem -  instrument voor successieplanning. Het was een eenvoudig en vooral anoniem vehikel met vele mogelijkheden en weinig of geen werkingskosten.  In het kader van de aanpassing van het WER, werd de maatschap een “onderneming” die niet enkel de anonimiteit verdrongen heeft, maar ook op administratief vlak de formaliteiten aanzienlijk heeft verzwaard.  Zo zal een inschrijving in het KBO noodzakelijk worden en zal een boekhouding moeten worden gehouden.  Zij valt ook integraal onder het insolventiewetboek, wat onder meer tot gevolg heeft dat een maatschap failliet kan worden verklaard. Het is dan ook noodzakelijk om deze ingrijpende wijzigingen te kaderen in de praktijk. Tevens onderzoeken we wat de impact is  van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de maatschap.


Ook op fiscaal vlak werd de maatschap geviseerd door een aantal standpunten van VLABEL, die veel ophef hebben veroorzaakt. In het tweede deel analyseren we de fiscale positie van de maatschap, met nadruk op de schenkbelasting en erfbelasting. We onderzoeken of de maatschap nog steeds als een volwaardig instrument in de successieplanning kan gebruikt worden anno 2020. Vaak wordt de maatschap gerelateerd aan aandelen en effecten, maar ook inzake onroerende goederen kan het perspectieven bieden. We onderzoeken voor u de opportuniteiten en risico’s. 

Volgende onderwerpen/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe in conreto een successieplanning opzetten via een maatschap ?
 • Moet een maatschap ingeschreven worden in het KBO ? Wat met de bestaande maatschappen?  Wat zijn de sancties bij het negeren van deze regel ?
 • Wie vertegenwoordigt de maatschap ?  Wie verschijnt er op de algemene vergadering van rechtspersonen waarvan de aandelen in een maatschap werden ingebracht ?
 • Moet een maatschap een boekhouding voeren ? Wordt zij een belastbare entiteit voor de inkomstenbelastingen ? 
 • Waar moet u op letten bij de redactie van een maatschapsovereenkomst ? 
 • Wat wijzigde er door de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ?
 • Kunnen delen van een maatschap nog steeds geschonken worden via een Nederlandse notaris? 
 • Wat zijn de recente standpunten en rulings van VLABEL inzake maatschappen ?
 • Zijn er andere binnenlandse of buitenlandse alternatieven ? 
 • Wijzigen de oprichtingsformaliteiten ?
 • Moeten de statuten van bestaande maatschappen herschreven worden ?
 • Wat wijzigt er inzake het bestuur van een maatschap ?
 • Welke boekhouding moet een maatschap (minimaal) houden ?
 • Wie is de uiteindelijke begunstigde in een maatschap ?
 • Enz.

Dit alles wordt toegelicht in een praktijkgerichte fulltext syllabus. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

LOCATIE : ONLINE
 
Deze opleiding werd gelivestreamd op 29 juni jl., doch is nu on demand verkrijgbaar.
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de chatmomenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 3 punten (Dossiernr. 2019-05534) en door de Nationale Kamer van notarissen eveneens voor 3 uur opleiding (nr. 20/31981).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : De maatschap anno 2020 : nog steeds interessant na het fel gewijzigd juridisch kader

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie