DE NIEUWE PROGRAMMAWET IS OP KOMST !

Begin:
juni 17, 2015, 18:00
Einde:
juni 17, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE WOENSDAGAVOND 17 JUNI 2015

GENT (Monasterium PoortAckere)

DE NIEUWE PROGRAMMAWET IS OP KOMST !

Guy Poppe

 

De wetgever blijft actief. Momenteel wordt in de Kamer een nieuwe fiscale programmawet besproken, waarvan de meeste maatregelen onmiddellijk in werking treden. 

De meest in het oog springende maatregelen zijn  ongetwijfeld :

(i) de uitbreiding van de regeling liquidatiereserve voor de jaren 2012 en 2013, waarvoor de nodige actie moet ondernomen worden uiterlijk voor 30 november 2015, en

(ii) de zogenaamde”doorkijk” taks. 

Inmiddels is ook het KB van 3 april 2015 gepubliceerd, dat de ganse procedure voor het aanmelden van buitenlandse rekeningen vastlegt, en waar onmiddellijk actie dient te worden genomen. Deze maatregelen samen met een aantal andere bepalingen van de Programmawet (zoals nieuwe taxatieregel diamantsector en een aantal fiscale aanmoedigingsmaatregelen voor startende kleine ondernemingen (tax shelter voor starters)) komen uitgebreid aan bod.

Ook het Vlaamse Parlement blijft actief, met een ontwerpdecreet dat de schenkingen van onroerende goederen (andere dan bouwgronden) aanzienlijk goedkoper zal maken. Ook deze ingrijpende wijziging komt aan bod.

Vooraleer u met vakantie gaat, willen we u graag op een praktische en volledige wijze informeren over wat komende is. Een full tekst cursus zal beschikbaar zijn.

 

Iedere deelnemer krijgt de kans zijn/haar vragen te stellen, hetzij mondeling tijdens de workshop, hetzij schriftelijk - per e-mail - vóór of na de workshop, via Artelegis of rechtstreeks aan de spreker. Er wordt aan de deelnemers een antwoord op hun vragen gegarandeerd. De deelnemers worden trouwens uitdrukkelijk uitgenodigd om, indien zij wensen dat welbepaalde items worden behandeld of extra worden belicht, dit vooraf per e-mail mede te delen.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

 

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en uitgebreide, volledig uitgeschreven syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 


Deze activiteit boeken: DE NIEUWE PROGRAMMAWET IS OP KOMST !

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie