Kennis op maat

 
Ongeacht hoe de Artelegis seminaries worden aangekondigd (hetzij als studienamiddag, hetzij als workshop), steeds zijn ze in de eerste plaats praktisch gericht.
 
Dit betekent o.m. dat wanneer bvb. een seminarie aan een welbepaald handboek is gekoppeld, of rond een welbepaald handboek is opgebouwd, de sprekers zich nooit zullen beperken tot het louter overlopen van de inhoud van dit boek. Integendeel zal er steeds naar worden gestreefd om, in het kader van het seminarie, net die zaken te behandelen die in het boek gebeurlijk minder aan bod komen en/of informatie te leveren die niet in het boek zelf is terug te vinden. M.a.w. : wanneer een handboek inbegrepen is in de deelnameprijs, is het de bedoeling dat het boek niet enkel een meerwaarde vormt voor het seminarie, maar dat andersom ook de informatie geleverd tijdens de studienamiddag, een meerwaarde vormt voor het boek.
 
Het praktisch gericht karakter van onze seminaries vertaalt zich ook in de zeer uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie. Inderdaad : iedere deelnemer krijgt uiteraard de kans zijn/haar vragen te stellen - hetzij mondeling, hetzij schriftelijk - tijdens het seminarie, doch ook per e-mail vóór of na het seminarie, hetzij via  Artelegis, hetzij rechtstreeks aan de sprekers.
 
 
Deelnameprijs en betalingsvoorwaarden
 
Het is duidelijk dat de deelnameprijs noodgedwongen varieert in functie van een aantal factoren, zoals o.m. en vooral de prijs van de eventueel inbegrepen handboeken. Hoe dan ook wordt er steeds gestreefd naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Gelet o.m. op het (vaak) inbegrepen zijn van een handboek en van een buffet, doch gelet ook op het niveau en de kwaliteit van de sprekers en op de zeer verregaande interactiemogelijkheden met de sprekers (vóór, tijdens en na het seminarie), mag de deelnameprijs altijd als zeer billijk worden beschouwd.
 
Bij uw inschrijving, ontvangt u een bevestiging. U betaalt echter pas na ontvangst van de factuur, die u in de eerstkomende dagen na uw inschrijving wordt toegestuurd.
 
Annuleringsvoorwaarden
 
Ingeschreven deelnemers kunnen uiteraard te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Inschrijvingen kunnen echter slechts worden geannuleerd tot 5 dagen vóór het seminarie in kwestie. In geval van latere annuleringen, is 1/3 van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Dit kan in bepaalde gevallen vervelend zijn, doch organisatorische redenen noodzaken ons tot deze politiek. In geval van geen voorafgaande schriftelijke annulatie, zal de volledige deelnameprijs verschuldigd blijven
 
Aanwezigheidsattesten
 
De aanwezigheidsattesten worden niet meegegeven op het seminarie zelf, doch worden u in de loop van de daarop volgende dagen toegestuurd per e-mail. De rechtsgeldigheid van aanwezigheidsattesten afgeleverd onder de vorm van een beveiligde e-mail, wordt door alle instanties aanvaard. Niettemin, indien u om welke reden ook de voorkeur geeft aan een origineel, ondertekend materieel exemplaar, dan wordt u dit vanzelfsprekend op uw eerste verzoek per post toegestuurd.